Kaebuste esitamine ja erimeelsuste lahendamine

1. Palun saatke nõue toodete kättesaadavuse või nende kvaliteedi kohta elektrooniliselt, saates selle e-posti aadressile webshop@pier.ee või kirjalikult aadressil Suur-Sõjamäe 4, 11415, Tallinn, Estonia. Kaebus vaadatakse läbi 7 (seitsme) tööpäeva jooksul pärast vastuvõtmist, vastus saadetakse teie teatatud kontaktaadressile.

2. Kui nõue on vastuvõetud ja mitterahuldatud ning te ei nõustu sellega, on teil õigus kasutada normatiivaktides ettenähtud alternatiivseid vaidluste lahendamise võimalusi, esitades Ettevõttele kirjaliku avalduse vaidluse kohtuvälise lahendamise kohta:
- teie nimi, perekonnanimi ja kontaktandmed;
- taotluse esitamise kuupäev;
- vaidluse sisu, nõuded ja nende põhjendused.

3. Teave vaidluste kohtuväliste lahendamise võimaluste ja kohtuväliste vaidluste lahendajate kohta: